Shtëpitë e Kafes

Aktualisht Teen Challenge Albania ka disa Shtëpi Kafe në disa qytete të Shqipërisë.

Teen Challenge Albania punon ngushtë me partnerët e vetë serioz që mbartin vlera të njëjta dhe kanë të njëjtë dhemshuri në qytetet dhe zona të ndryshme.

Shtëpia e kafes është e filozofia e funksionimit dhe e arritjes së bashkëqytetarëve tanë me mesazhin e shpresës në qytete të ndryshëm të Shqipërisë.

Çdo javë sigurohemi të takohemi, të flasim, të pijmë kafe sëbashku, të dëgjojmë për nevoja të ndryshme, të lutemi, të adresojmë dhe të referojmë raste të cilët janë të pashpresë në luftën me varësitë nga më të ndryshmet.

Ka individ të cilët janë bërë pjesë e programit tone rehabilitues, nga takimet që zhvillohen në këto shtëpi kafesh.

Në një raport të ngushtë me partnerët tanë vendas dhe të huaj përpiqemi të sigurojmë një ndihmë ushqimore çdo muaj për rreth 50 familje në qytetin e Tiranës e Korçës.

Individët që përpiqemi të ndihmojmë i përkasin shpesh të gjitha grupeve shoqërore, shtresave sociale e besimeve fetare.

Ne besojmë në atë që bëjmë, dhe e bëjmë atë me dashuri.

Shtëpia e Kafes Tiranë

Shtëpia e Kafes Korçë

Shtëpia e Kafes Berat